Internetová databáze terénních archeologických výzkumů
na Moravě a ve Slezsku

Archivy jsou pokladnice uchovávající informační dědictví společnosti.
My jako oborový archiv Archeologického ústavu Brno orientovaný na prehistorii a archeologické výzkumy na území Moravy a Slezska vycházíme z tohoto specifického zaměření. Soustředíme se zejména na archeologickou obec a podporujeme aktivní zapojení archeologické obce na plnění této informační pokladnice.

Všichni návštěvníci této virtuální badatelny jsou vítáni. Přístup k informacím ze strany široké veřejnosti je bohužel komplikován zneužíváním těchto informací k detektorářským účelům s následným rozkrádáním dosud nezmapovaného kulturního dědictví. Veřejnost se tudíž může volně pohybovat v katalogu uložených dokumentů pomocí fulltextového a multikriteriálního vyhledávání, ne však v dokumentech samotných. Pokud máte zájem, klikněte na Katalog archivu.


Pokud jste zaměstnancem oprávněné archeologické organizace, máte možnost využívat těchto funkcí systému: Pokud máte zájem tyto funkce využívat, zaregistrujte se v sekci Můj účet.

Kontaktní adresy

  • Realizace: ARÚ AV ČR, Brno, v.v.i.
  • Technická realizace: www.SmartGIS.cz

GisConsulting.cz Vás zve na nový seminář pro archeology:

Vytváříme mapové výstupy v rámci archeologické praxe – zdarma, snadno a korektně


Tento portál je spravován systémem LemonTree od společnosti SmartGIS s.r.o.
© Formulářová struktura ARÚ AV ČR, Brno, v.v.i. a ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.
RSS | správa účtů